Referát

Obecné zádady pro vypracování referátu je možné nalézt ve skriptech "Fyzikální praktikum, T.Tölg a kol." nebo zde.

Kromě údajů, uvedených v návodech musí referát obsahovat i stručný teoretický úvod (fyzikální popis problému) a stručný postup měření. Vše lze nalézt ve zmiňovaných skriptech.