Zápočet

Požadavky k zápočtu:

¤ účast na všech měřeních (v případě nemoci lze měření po domluvě nahradit- maximální počet absencí, které lze ještě nahradit: 2)
¤ odevzdání referátu (hodnocení zde.)
¤ přednes prezentace (hodnocení zde.)
¤ Zisk alespoň 30ti bodů ze 40ti možných.
Každý student má právo na opravu té komponenty praktika, ze které dostal méně bodů.
Příklad: Student získá 10 bodů z referátu a 15 bodů z prezentace. Nezíská tedy požadovaných 30 bodů. Má tedy právo vypracovat nový referát (určí vyučující). Do celkového počtu bodů se mu ale započítává vyšší hodnocení ze dvou pokusů (tedy, studentovi z příkladu nestačí získat z opravného referátu 5 bodů, ale musí získat 15 bodů)
____________________________________________________________________________
Průběžné výsledky zde.

Opravné prezentace se konají dne 6.6.2013 v 9:30 v UF106!