KIV/UUR (cvičení)


Pro získání zápočtu musíte vypracovat a odevzdat min. 8 z 12 úloh a semestrální práci. Současně musí být práce 2x prezentována na cvičeních. Odevzdání provedete na Coursewaru na stránkách Úlohy k procvičení nebo Semestrální práce, popř. na Portal.zcu.cz.

Zde jsou popsána zadání samostatných prací:
- CourseWare.ZCU.CZ -> KIV/UUR -> Cvičení
- odevzdání: spustitelná JAR verze dané úlohy se jménem ideálně Cviceni_Verze-Prijmeni_Jmeno.jar. V případě potřeby odevzdání více souborů je lze odevzdat jako komprimovanou složku (ZIP, RAR).
- JAR musí obsahovat i zdrojové kódy.

Zde je popsáno zadání semestrální práce:
- KIV/UUR -> Semestrální práce
- téma semestrální práce si každý navrhne sám dle pokynů na odkazované stránce a do 4. cvičení (včetně) ho nahlásí cvičícímu.
- prezentace zvolených zadání práce:
5. a 6. cvičení
.
- prezentace rozpracované práce:
11. a 12. cvičení
.
- prezentace jsou nutnou podmínkou pro získání zápočtu.
- čas na prezentaci máte 5 minut, poté následuje čas na otázky.
- pokud se nedomluvíme jinak, tak na prezentace budou studenti rozděleni dle abecedy na dvě poloviny.
© 2011 -