KIV/ZIS (cvičení)

- v rámci cvičení se seznámíme s MS Access 2010.

Pozn.:
- každý si do třetího cvičení zvolí samostatnou práci, viz pokyny na Courseware.
- přesun studentů mezi cvičeními KIV/ZIS by měl proběhnout během prvních 3 týdnů.


Prezentace a příklady ze cvičení:

Cvičení 1.
- informace k předmětu a motivace,
- úvod do MS Access,
- příklad.

+ Článek o DB a normálních formách - doma povinně přečíst kapitoly 1NF, 2NF, 3NF a pokusit se pochopit. Pozn.: dobré pro Vaši sem. práci.
+ Datové typy MS Access.
+ Datumy cvičení: 10. a 24. únor, 10. a 24. březen, 7. a 21. duben a 5. květen.

Cvičení 2.
- tvorba tabulky,
- příklad na "propojení",
- popis příkladu databáze.

+ ukázka výsledné databáze.
+ samostatná práce - pokyny k vypracování.

Cvičení 3.
- vícetabulková databáze,
- příklad "pekárna",
- formuláře a sestavy.

+ prázdná výsledná databáze - měli byste udělat sami, pouze pokud by se někomu omylem smazala,
+ databáze s formuláři a sestavami - z prezentace.

Cvičení 4.
- dotazy v návrhovém zobrazení,
- databáze pro test dotazů.

Cvičení 5. a 6.
- SQL dotazy,
- databáze z minulého cvičení.

Opakování SQL
- SQL dotazy - opakování,
- databáze pro test SQL dotazů.
! nejprve byste si měli dotazy vyzkoušet vytvořit sami a až poté, pokud Vám některý z dotazů nebude jasný, se podívat do řešení. Práce přímo s řešením postrádá smysl a nenaučí Vás logickému přemýšlení.
+ SQL dotazy - opakování (řešení).

Poznámky k samostatné práci (SP)
- jak název vypovídá, práci vypracovává každý student/ka samostatně.
- měli byste si vyzkoušet SQL dotazy - dotazy v návrhovém zobrazení často vytváří SQL dotaz obsahující JOIN, o kterém jsme si nic neříkali.
- doporučuji práci vypracovat do 7. cvičení a na 7. cvičení ji odprezentovat - ušetříte si tím čas ve zkouškovém období.


Děkuji Vám za pozornost.

© 2011 -