Kvalifikační práce


DP a BP nabízené do budoucna
Témata mých BP a DP:
- analýza (sociálních) sítí z pohledu jejich struktury (např. citační sítě, sítě spolupráce, apod.)
- hodnocení bibliografických entit (publikace, autoři, instituce, atd.)
- využití Arduina či Raspberry Pi
- (?) využití multiagentních systémů

Pokud by Vás jakékoliv téma zaujalo, nebojte se mě kontaktovat. Promluvíme si o něm a případně vymyslíme nové zadání projektu, BP či DP.
Vypsaná témata jsou dostupná na webu KIV.Výčet názvů všech zde zmíněných témat
Aktuální:
NEZADÁNO - Grafová analýza komplexních sítí,
(DP) Jan Hák - Multiagentní simulace distribuování elektromobilů mezi nabíjecí stanice,
(DP) Martin Šíp - Extrakce označení přídavných látek z obalů potravin,
Ondřej Verner - Interaktivní průvodce areálem ZČU.

Dokončené:
Ondřej Pittl - Systém pro správu publikací,
Jan Hák - Vozítko založené na Raspberry Pi,
Matěj Kareš - Monitorovací systém na bázi Raspberry Pi,
David Studnička - Monitorování prostředí založené na Arduino Uno,
Lukáš Vávra - Arduino: automatizovaný skleník,
Václav Suda - Analýza propojení firem využitím PageRanku,
Pavel Suda - Predikce vítěze sportovního utkání využitím PageRanku,
Marek Naggy - Analýza sociální sítě přátel,
Tomáš Maršálek - Měření významnosti autorů v citační síti.

Nedokončené:
(DP) Nedokončeno - Simulátor pro logistiku založenou na agentních technologiích.


2017/18 - aktuální a budoucí DP a BP
Grafová analýza komplexních sítí
- NEZADÁNO
Práce s vícero možnými variantami. Jedna varianta zamluvena pro rok 2018/19 (Pavla Sedláčková).
Cílem práce je shromáždit větší množství sítí (z oblastí např. bibliografie, kooperace, komunikace, bio-? apod.), vyhodnotit je algoritmy pro určení významných vrcholů v grafu (PageRank, Míry centrality apod.) a diskutovat získané výsledky.
odkaz na toto témata na webu KIV


(DP) Multiagentní simulace distribuování elektromobilů mezi nabíjecí stanice
- Jan Hák
Cílem práce je vytvořit grafický simulátor a následně prototyp multi-agentního systému, jehož komponenty budou umožňovat autonomní distribuování elektromobilů mezi napájecí stanice. Součástí práce je i test efektivity navrženého řešení.
odkaz na toto témata na webu KIV


(DP) Extrakce označení přídavných látek z obalů potravin
- Martin Šíp
Cílem práce je vytvořit prototyp aplikace umožňující rozpoznat přídavné látky (např. tzv. éčka) z fotografie složení potraviny. V rozpoznaných přídavných látkách lze např. automaticky vyznačit látky s větším stupněm škodlivosti. Spolupráce s FerPotravina.cz
odkaz na toto témata na webu KIV


Interaktivní průvodce areálem ZČU
- Ondřej Verner
Cílem práce je prozkoumat možnosti progresivních webových aplikací a demonstrovat je prostřednictvím aplikace interaktivního průvodce areálem ZČU.
odkaz na toto témata na webu KIV2016/17 - dokončené BP
Systém pro správu publikací
- Ondřej Pittl
Cílem práce bylo vytvořit PHP knihovnu a webovou aplikaci, která na základě dolování zvolených systémů pro správu publikací, umožňuje zobrazení publikací daného vědeckého pracoviště či osoby a to včetně vypočítaných statistik (např. počet publikací, h-index apod.).
anotace, úložiště ZČU, článek z konference2015/16 - dokončené BP
Vozítko založené na Raspberry Pi
- Jan Hák
Cílem práce bylo vytvořit knihovnu pro ovládání pohybu vozítka založeného na Raspberry Pi (RPi) a knihovnu pro komunikaci (Wi-Fi) RPi s aplikací v PC. Vytvořené aplikace umožňují ovládat pohyb vozítka prostřednictvím PC aplikace a Wi-Fi sítě.
anotace, úložiště ZČU


Monitorovací systém na bázi Raspberry Pi
- Matěj Kareš
Cílem práce bylo vytvořit na Raspberry Pi založený monitorovací systém využívající kameru. Pokud ve snímaném obraze nastane změna, tak je obraz odeslán na server. Ten obrázky přijímá a ukládá pro zobrazení na webu.
anotace, úložiště ZČU


Monitorování prostředí založené na Arduino Uno
- David Studnička
Cílem práce bylo vytvořit prototyp přenosného monitorovacího systému na bázi Arduino UNO. Vytvořený systém využívá monitorovací stanice, centrální stanici a PC aplikaci. Monitorovací stanice monitorují své okolí (tj. sledují pohyb ve svém okolí a zaznamenávají teplotu a vlhkost prostředí) a data odesílají centrální stanici využitím GSM modulu. Centrální stanice zprostředkovává komunikaci mezi monitorovacími stanicemi a PC aplikací (GSM s monitorovacími stanicemi a USB s PC aplikací). PC aplikace umožňuje vykreslení statistik a nastavení celého systému.
odkaz na toto témata na webu KIV


DP: Simulátor pro logistiku založenou na agentních technologiích
- Tomáš Cigler - NEDOKONČENO
Cílem práce je vytvořit jednak simulátor, ale následně i agentní systém ovládající vozítka, která zajišťují přepravu materiálu v rámci podniku. Předpokládá se využití multiagentního systému.
odkaz na toto témata na webu KIV2014/15 - dokončené BP
Žádná z prácí, které byly pro tento rok vypsány, nebyla dokončena.


2013/14 - dokončené BP
Arduino: automatizovaný skleník
- Lukáš Vávra
Cílem práce bylo vytvořit systému, který využívá Arduino UNO (pro sledování aktuálního stavu ve skleníku a ovládání zavlažování a větrání), server (pro sběr dat, jejich poskytování a komunikaci s Arduinem) a PC aplikaci komunikující se serverem (pro prohlížení dat a nastavování Arduina). Záložní variantou pro sběr dat a nastavování Arduina je SD karta.
anotace, úložiště ZČU


Analýza propojení firem využitím PageRanku
- Václav Suda
Cílem práce bylo prozkoumat možnosti algoritmu PageRank v oblasti analýzy provázanosti firem z pohledu osob, které je řídí. K tomuto účelu byly z dat Obchodního rejstříku primárně vytvořeny dva grafy: (a) graf firem, kde mezi firmami vede hrana, pokud ve svém vedení obsahují alespoň jednu stejnou osobu; b) graf osob zainteresovaných ve firmách, kde mezi dvěma osobami vede hrana, pokud jsou obě ve vedení stejné firmy.
anotace, úložiště ZČU


Predikce vítěze sportovního utkání využitím PageRanku
- Pavel Suda
Cílem práce bylo prozkoumat možnosti algoritmu PageRank v oblasti predikce budoucí hrany. Zkoumané grafy byly vytvořeny z výsledků sportovních utkání a snahou predikce bylo určení vítězů budoucích utkání. Predikce byla provedena pro více sportovních soutěží z různých sportů.
anotace, úložiště ZČU2012/13 - dokončené BP
Analýza sociální sítě přátel
- Marek Naggy
Cílem práce bylo získat data ze sociální sítě www.lide.cz, provést jejich analýzu a vytvořit různé statistiky.
anotace, úložiště ZČU


Měření významnosti autorů v citační síti
- Tomáš Maršálek
Cílem práce bylo vytvořit programovou knihovnu pro výpočet měr centrality a vyhodnotit citační sítě autorů získané z databází DBLP a CiteSeer.
anotace, úložiště ZČU

© 2011 -