Amatérská astronomická fotografie


Tento článek vznikl na základě stejnojmenné přednášky, kterou jsem připravil pro setkání členů ČAS. Chtěl bych zde shrnout své dosavadní zkušenosti s fotografováním hvězdné oblohy a zejména začátečníkům tak usnadnit orientaci v této oblasti amatérské astronomie. Protože je celý článek poměrně rozsáhlý, je rozdělen na pět částí.

  1. Proč fotografovat oblohu - úvodní seznámení s problematikou
  2. Širokoúhlé fotografie - fotografování oblohy základním objektivem
  3. Teleobjektiv a fotokomora - detailní fotografie, pointace
  4. Fotografování dalekohledem - Slunce, Měsíc, jasné planety
  5. Zpracování fotografií - vhodné filmy, skenování a úprava fotografií, digitální fotografie

Většina textu byla napsána v roce 2003, v říjnu 2008 jsem rozšířil poslední část o digitální fotografii. Rozhodně si nemyslím, že tento článek popisuje astronomickou fotografii vyčerpávajícím způsobem. Naopak, snažil jsem se být maximálně stručný a zejména poslední část o zpracování fotografií je dost ošizená. Je to z části proto, že se zpracováním fotografií nemám zatím mnoho zkušeností a částečně také proto, že existuje řada různých programů pro zpracování fotografií. Uvádím proto jen základní možnosti, přičemž přesný popis operací lze nalézt v manuálu programu, který používáte. Obrázky, kterými je text doplněn, uvádím většinou ve zmenšené podobě, aby bylo možno článek bez problémů prohlížet i při pomalém připojení k Internetu. Většinu fotografií lze nalézt v podstatně lepší kvalitě na mé domovské stránce.
Budu vděčný za připomínky k článku a upozornění na chyby, popřípadě za náměty co ještě doplnit nebo popsat podrobněji.

Aktualizace 28.10.2008 Libor Šmíd
http://home.zcu.cz/~smid