HEW pro úplné začátečníky


Úvod

Pokud jste úplní začátečníci a začínáte používat EVB2633F a vývojové prostředí HEW, možná vám usnadní práci následující popis. Není míněn jako kompletní návod, ale spíše jako upozornění na některá nastavení pracovního prostředí která mohou být příčinou problémů.

HEW

Úplným začátečníkům doporučuji zkusit si nejprve některý z "tutorial projektů", které jsou součástí instalace HEW. Spustíte tedy HEW a v okně pro volby pracovního prosoru (workspace) vyberete volbu "Create a new project workspace".

V dalším okně potom zvolíte vhodný název a případně adresář, kde bude pracovní prostor uložen. Pracovní prostor odpovídá na disku adresáři, v něm jsou potom vytvářeny adresáře jednotlivých zakládaných projektů. Velmi důležité jsou další volby: je nutné zvolit Tool chain IAR ICCH8 (není nastaven implicitně) a Project type EVB 2633. Pouze v případě, kdy používáte EVB2623F (s rozhraním CAN), zvolíte typ projektu EVB 2623.

Potom už zbývá jen zvolit v dalších oknech tutorial projekt a vybrat si některý ze 7 nabízených projektů. Po dokončení se vytvoří v pracovním prostoru struktura adresářů, která obsahuje zdrojové a další soubory nově vytvořeného projektu.

Překlad a sestavení programu

Program lze přeložit a sestavit příkazem Build - Build All. Výsledkem je binární soubor s příponou d37, který je linkerem uložen do adresáře Debug .

Spuštění debuggeru a zavedení programu do EVB2633F

Před spuštěním HDI debuggeru musí být vývojový modul EVB2633F připojen k některému sériovému portu PC a musí mít zapojené napájení. Ptom lze spustit HDI debugger buď samostatně z menu Start ve Windows (obvykle nemá ikonu na pracovní ploše) nebo přímo z HEW příslušným tlačítkem (viz následující obrázek).

Je-li vše správně nastaveno, naváže debugger spojení s monitorem v paměti EVB2633F a v případě, že byl spuštěn přímo z HEW zavede binární soubor se sestaveným programem do EVB2633F. Program lze potom spustit příkazem Reset go a podle potřeby jej lze krokovat atd.

Není-li debugger schopen z nějakého důvodu navázat spojení s EVB2633F, zobrazí postupně okna, která umožňují nastavit parametry pro komunikaci. Nejprve je nutné zvolit typ monitoru, který závisí na procesorovém jádru a v našem případě je to H8S/2600. V dalším okně potom nastavíme číslo portu, ke kterému je EVB2633F připojen a přenosovou rychlost. Ta musí být 115200 b/sec pro EVB2633F a 38400 b/sec pro EVB2623F.

Pokud ani po správném nastavení není možné navázat spojení s EVB (sledujeme levý dolní roh okna debuggeru, kde se zobrazuje status spojení), jedná se patrně o nějaký hardwarový problém.

 

Nakonec zavedeme do vývojového modulu program pomocí příkazu File - Load. Jak už bylo uvedeno výše, má program příponu d37 a musíme jej hledat v adresáři Debug našeho projektu.


Dále je k dispozici:

Rozšiřující desky pro EVB2633F:


Poslední změna stránky byla provedena 21.05.2003