Standardní konfigurace Print_1 pro desku Pwr_2


Řízení stejnosměrných motorů

Konfigurace Print_1 je určena především k impulsnímu řízení stejnosměrných motorů. Jako výkonové spínače je použita polovina obvodu L298 (U3). Vstupy obvodu L298 jsou připojeny k obvodu CPLD XC9536 a lze je ovládat procesorem H8S/2633F. Vývody portu P1 jsou využity ve funkci řídicích signálů ENAB, BREAK, DIR a PULS podle následující tabulky:

Port H8S/2633F Funkce
 P1.0  ENAB
 P1.1  BREAK
 P1.4  DIR
 P1.6/TIOCA2/PWM2  PULS

Význam jednotlivých řídicích signálů je následující:

ENAB Tento signál povoluje činnost obvodu L298. Není-li ENAB v úrovni H, jsou všechny spínače v H můstku obvodu L298 zavřeny bez ohledu na stav ostatních signálů. Motor není brzděn a může se volně otáčet setrvačností.
BREAK      Je-li signál BREAK v úrovni H, jsou otevřeny současně oba tranzistory v horní větvi můstku H bez ohledu na stav signálů DIR a PULS. Motor je elektrodynamicky brzděn. Funkce signálu BREAK je podmíněna signálem ENAB v úrovni H.
DIR Tento signál určuje směr otáčení motoru. V závislosti na jeho úrovni může být připojena úroveň H na vstup IN1 (při DIR = H) nebo na vstup IN2 (při DIR = L) obvodu L298. Tím je řízen směr otáčení motoru. Připojení úrovně H na příslušný vstup je dále podmíněno aktivní úrovní (H) signálu ENAB a signálem PULS v úrovni H.
PULS Je-li signál PULS v úrovni H, je v závislosti na úrovni DIR připojena úroveň H na jeden ze vstupů IN1 nebo IN2 obvodu L298. Současně musí být signál ENAB v úrovni H. Motor se otáčí na jednu nebo na opačnou stranu.

Shrnutí funkce řídicích signálů:

ENAB BREAK DIR PULS

Význam

L X X X Motor bez buzení, motor bez brzdění
H H X X Motor je brzděn
H L X L Motor bez buzení, motor bez brzdění
H L L H Motor buzen v jednom směru
H L H H Motor buzen ve druhém směru

Poznámka: Propojení procesoru a budičů motoru je zvoleno tak, aby bylo možné generovat signál PULS buď programově, nebo s využitím jednotky TPU2.

Digitální vstupy

Pro vstup signálů ze snímačů polohy apod. lze využít 4 logické vstupy na konektoru X6. Tyto vstupy jsou prostřednictvím obvodů 74HCT14 a XC9536 propojeny s portem P3 procesoru H8S/2633F podle následující tabulky:

Pin konektoru X6 Port H8S/2633F Port H8S/2633F
X6.1 (DIG0) P32/IRQ4 P1.3/TCLKB/A23
X6.2 (DIG1) P35/IRQ5 P1.2/TCLKA/A22
X6.3 (DIG2) P36 P1.5/TCLKC
X6.4 (DIG3) P37 P1.7/TCLKD

Při použití těchto vstupů je nutné vzít v úvahu, že signály z konektoru jsou upraveny obvodem 74HCT14. Na vstup procesoru jsou proto připojeny v negaci. Protože vývody Portu 1 P1:0, P1:1, P1.2 a P1.3 jsou v základní konfiguraci nastaveny do funkce adresních vodičů A20 - A23, je nutné pro jejich použití v jiné funkci upravit šířku adresní sběrnice podle tohoto návodu.

Následující obrázek graficky znázorňuje propojení signálů v CPLD pro konfiguraci Print_1.

 

Blokové schéma konfigurace Print_1

 


K dispozici je následující:

Rozšiřující desky pro EVB2633F:


Poslední změna stránky byla provedena 18.02.2005