Standardní konfigurace SM_2 pro desku Pwr_2


Buzení krokového motoru

Pro řízení malých krokových motorů jsou použity integrované spínače ULN2003A. Vstupy jednotlivých spínačů jsou prostřednictvím XC9536 připojeny na port P1 procesoru Hitachi H8S/2633F podle následující tabulky. V tabulce jsou zároveň uvedeny označení svorkovnic resp. konektorů, na které je připojen příslušný výstup spínače.

Port H8S/2633F Vstup ULN2003A Konektor Pwr_2
(Výstup ULN2003A)
 P10/PO8/TIOCA0/A20

B1

P6.2

 P11/PO9/TIOCB0/A21

B2

P6.3

 P12/PO10/TCLKA/A22

B3

P7.2

 P13/PO11/TCLKB/A23

B4

P7.3

Při programování je nutné vzít v úvahu vlastnosti spínače ULN2003A, který v podstatě obsahuje tranzistory v Darlingtonovo zapojení. Při úrovni H na vstupu je proto příslušný spínač sepnut. Při zapnutí procesoru H8S/2633F je port P1 ve stavu HiZ. Tento stav je příslušnými vstupy obvodu XC9536 interpretován jako úroveň H a spínače by proto byly trvale sepnuty. V zapojení je proto využit vývod P1.6 procesoru ve funkci signálu /ENABLE: je-li tento vývod v úrovni H, jsou všechny vstupy spínačů ULN2003A v úrovni L a spínače jsou proto rozpojeny. Pro normální funkci spínačů musí být vývod P1.6 v úrovni L.

Poznámka: Propojení procesoru a budičů motoru je zvoleno tak, aby bylo možné použít nejen programové řízení motoru ale též řízení pomocí jednotky PPG.

Digitální vstupy

Pro vstup signálů ze snímačů polohy apod. lze využít 4 logické vstupy na konektoru X6. Tyto vstupy jsou prostřednictvím obvodů 74HCT14 a XC9536 propojeny s portem P1 a P3 procesoru H8S/2633F podle následující tabulky:

Pin konektoru X6 Port P1 Port P3
X6.1 (DIG0) P1.4/TIOCA1 P32/IRQ4
X6.2 (DIG1) - P35/IRQ5
X6.3 (DIG2) P1.5/TCLKC P36
X6.4 (DIG3) P1.7/TCLKD P37

Při použití těchto vstupů je nutné vzít v úvahu, že signály z konektoru jsou upraveny obvodem 74HCT14. Na vstup procesoru jsou proto připojeny v negaci. Protože vývody Portu 1 P1:0, P1:1, P1.2 a P1.3 jsou v základní konfiguraci nastaveny do funkce adresních vodičů A20 - A23, je nutné pro jejich použití v jiné funkci upravit šířku adresní sběrnice podle tohoto návodu.

Následující obrázek graficky znázorňuje propojení signálů při použití konfigurace SM_1.

Blokové schéma konfigurace SM_2.


K dispozici je následující:

Rozšiřující desky pro EVB2633F:


Poslední změna stránky byla provedena 13.10.2006