Kulturní památky a zajímavosti

Pokud zavítáte do Pardubic, určitě se projděte malebnými uličkami v historickém centru a nezapomeňte vystoupat na dominantu Pardubic - Zelenou bránou, odkud je nádherný výhled na město a okolí. Za dobrého počasí je odsud vidět i Kunětická hora, mohutný pozdně gotický hrad ze 14. století, vybudovaný na vrcholu osamělého kopce, vyvřelinového původu. Tento hrad je dominantou celého okolí a se svou nadmořskou výškou 305 m je velice dobře rozpoznatelný. V současné době je hrad po dlouholetých rekonstrukcích opět přístupný veřejnosti a je z něj nádherný výhled.

Zelená brána
Zelená brána
Zdroj obrázku: Wikimedia Commons

Zelená brána získala svou charakteristickou věž po velkém požáru města v roce 1538. Její střecha je tvořena měděnými pláty. Působením povětrnostních podmínek střecha získala svou typicky zelenou barvu. Dnes je objekt tvořen renesanční vstupní branou s reliéfem podle návrhu M. Alše z roku 1903 a na ní navazuje samotná 60 m vysoká věž. Na historickém pardubickém Pernštýnském náměstí se dosud nacházejí pozdně gotické a renesanční domy. Neznámějším z nich je dům č.p. 50 U Jonáše, který je architektonicky velice cenný. Fasádu domu zdobí obrovský plastický reliéf inspirovaný biblickou legendou velryby polykající proroka Jonáše.

Další dominantou náměstí je pardubická radnice. Jedná se zde vlastně o historizující přestavbu 3 měšťanských domů z let 1892 až 1894. Průčelí radnice zdobí medailony, které zpodobňují české krále. Mezi okny druhého patra můžeme vidět fresky s alegoriemi ctností. Radnice má novorenesanční podobu, v průčelí můžeme vidět mohutný zdobený štít, lemovaný po obou stranách věžovitými ryzality. Sídlí zde magistrát města Pardubice.

Uprostřed Pernštýnského náměstí stojí barokní, šest metrů vysoký morový sloup. Sloup od neznámého italského umělce byl vztyčen roku 1695. Morový sloup zdobí osm soch světců a na samotném vrcholku morového sloupu se nachází socha Panny Marie. Rohy balustrády zdobí sochy ležících lvů s korunkou na hlavě.

K pardubickým architektonickým zajímavostem patří rovněž stavby z počátku 20. století. K nejznámějším z nich patří pardubické divadlo Antonína Balšánka z let 1906 až 1909, kam můžete pravidelně vyrážet za kulturními zážitky. Vedle Zelené brány byla v letech 1914 až 1917 vybudována budova Městské spořitelny od Františka Roitha, dnes se zde nachází Česká spořitelna. Podle projektu známého architekta Josefa Gočára, byla na druhé straně Zelené brány postavena v letech 1924-1924 Anglobanka, dnes se zde nachází Komerční banka. Dalším Gočárovým dílem je i bývalý hotel Grand který byl provozněn byl v roce 1931. Prvním hostem Hotelu Grand byl 31.5.1931 prezident Tomas Garique Masaryk. Palác Grand býval centrem všeho kulturního dění v Pardubicích, konaly se pravidelné plesy a různé další kulturní akce. Dnes už bohužel palác Grand svému původnímu účelu neslouží. Po rekonstrukci v roce 1997 byla v paláci Grand otevřena prodejní galerie. Na ploše více než 7000 m2 se nachází přes 30 obchodů a supermarket Billa. Co se týče kultury, zůstala zachována jen v menší míře, na místě bývalého kina vznikl mutiplex Cinestar.

Pardubické hlavní nádraží
Pardubické hlavní nádraží
Zdroj obrázku: Wikimedia Commons

Významné je taktéž budova pardubického nádraží, stavba vybudované podle architekta Karla Řepy a Josefa Dandy. Stavba byla dokončena v roce 1958. Jedná se o jednu z nejvýznamnějších staveb poválečného funkcionalismu s prostornou odbavovací halou, stěny nádražní haly zdobí mozaiky a černobílé fotografie turistických cílů.

Za zmínku stojí ještě jedna velmi zajímavá stavba, která není tak známá. Jedná se o renesanční vilu č.p. 144 v Bulharské ulici - jednopatrový objekt, který byl postaven pro hradeckého biskupa J. Doubravu v letech 1913-1923, proto se vila nazývá také Doubravova. Místní nazývají objekt Kamenná vila podle její fasády, kterou tvoří neomítnutý kámen. Vila je doplněna také o bohatou reliéfní a sochařskou výzdobu s náboženskou tématikou Miloslava Baše. Na průčelí nás upoutá soška smrtky hrající na housle. Tato vila je od roku 1958 kulturní památkou.

Zpět na navigační menu