• Gallery Image 1
  • Gallery Image 2

Vstupní předpoklady

Pro splnění úlohy nejsou nutné žádné podmiňující vstupní předpoklady, výhodou může být již dřívější práce žáka se zařízením s iOS, nebo Android.

Cíle

1. Žák bude schopen propojit zařízení s tabletem.

2. Žák bude schopen základní manipulace se zařízením.

3. Žák bude schopen debatovat nad tím, jaký řídící program je vhodnější na využití.

Pomůcky

Tablet, nebo telefon platformy iOS či Android. Aplikace Sphero a aplikace Sphero Multidrive/Sphero Drive. Vhodný prostor manipulaci se Spehro (volitelné: vytvoření labyrintu, či dráhy pro Sphero).

Zadání úlohy

Propoj telefon/tablet s koulí Sphero pomocí Bluetooth a pomocí dostupných aplikací a následně rozpohybuj Sphero tak, abys s ním opsal čtverec.

Doporučené řešení

1. Propoj telefon/tablet s koulí Sphero pomocí Bluetooth (Spárování zařízení).

2. Zvol si jednou ze dvou aplikací (Sphero, nebo Sphero Multidrive/Sphero Drive).

3. Aplikaci spoj se Spherem a následně namiř směrovou diodu Sphera směrem k tobě.

4. Vyzkoušej si pohybovat se Spherem a následně opiš kru

5. Vyzkoušej stejný postup i u druhé aplikace.

TIP: Vyzkoušej i jiné způsoby ovládání (naklánění tabletu, RC).

Pokyny pro učitele

V případě, že, že využíváte tablety, které jsou již spárované se Sphery, zrušte před výukou tato spárování. Žáci si tak budou muset spárování samy vyzkoušet.

Před zadáním samotné úlohy vysvětlete (zejména pro žáky, kteří nemají zkušenosti se smartphone, nebo tablety) jak se zapíná Bluetooth a jak se jednotlivá zařízení spárují. Nezapomeňte také ukázat, jak se zapíná Sphero.

Jakmile žáci spojí Sphero s aplikací, vysvětlete – před dalším pokračováním, funkci směrové diody Sphera. Až si žáci osvojí základní ovládání Sphera, demonstrujte, že je vhodné směrovou diodu čas od času upravit na správný směr.

Pokud budou mít žáci problém s orientací v aplikaci Sphero, naveďte je, aby nejprve vyzkoušeli Sphero Multidrive/Sphero Drive. Následně se můžou vrátit z aplikaci Sphero.

Po té, co si žáci vyzkouší obě aplikace, zastavte jejich činnost a veďte debatu nad tím, jaká aplikace (popř. způsob řízení) se jim zdál lepší a proč.

Pro rychlejší řešitele

1. Nezůstávej jen o opisování kruhu, vyzkoušej si různé tvary anebo se Spherem pohybuj dle vlastních nápadů.

2. Jezdit po rovině už hravě zvládneš? Zeptej se učitele, pomocí kelímků, kuželů, PET lahví a podobných materiálů si vytvoř překážkovou dráhu.