• Aplikace Draw and Drive
  • Aplikace  Macro Drive

Vstupní předpoklady

Základní znalost ovládni Sphero. Schopnost použití ovládacích aplikací.

Cíle

1. Žák se seznámí s odkládaným vykonáváním příkazů.

2. Žák bude schopen naplánovat trasu Sphera před jejím vykonáním.

3. Žák bude schopen, na základě nakresleného pohybu, Sphero provést překážkovou dráhou (mezi jinými objekty).

Pomůcky

Tablet, nebo telefon platformy iOS či Android. Aplikace Draw and Drive a Macro Drive. Vhodný prostor manipulaci se Spehro. Překážky – objekty (např. PET lahve)

Zadání úlohy

Jako většinu robotů i Sphero můžeme programovat. Pomocí aplikací můžeme programovat jednoduše jen prostřednictvím kreslení prstem. Sestav si jednoduchou překážkovou dráhu (zábrany, nebo třeba kužely na slalom) a v aplikaci nakresli trasu, kterou má Sphero jet, aby zdolalo překážkovou dráhu.

Doporučené řešení

1. Sestav si překážkovou dráhu nebo slalom.

2. Propoj telefon/tablet s koulí Sphero pomocí Bluetooth (Spárování zařízení).

3. Spusť aplikaci Draw and Drive a spoj ji se Spherem.

4. Vyzkoušej si chování aplikace (nastavení rychlosti, jak dlouhý pohyb Sphero vykoná na základě nakreslené čáry a podob.)

5. Nakresli v aplikaci trasu, kterou Sphero zdolá překážky.

TIP: Aplikaci Draw and Drive už zvládáš? Vyzkoušej i aplikaci Macro Drive, která má více možností.

Pokyny pro učitele

V případě, že, že využíváte tablety, které jsou již spárované se Sphery, můžou žáci pochopitelně přeskočit druhý krok doporučeného řešení.

Před vyučováním připravte materiál a podklady pro tvorbu překážkové dráhy (PET lahve, karton a podob). Můžete zaúkolovat i žáky, pokud budou mít co nabídnout, aby materiál přinesli z domova.

Krátce vysvětlete a poté i demonstrujte princip odkládaného vykonávání příkazů.

Nastiňte žákům, že programování robotu, aplikací (a vlastně programování obecně) je složitější než v tomto případě, nicméně základní princip odkladného vykonávaní příkazů se nemění.

Pro rychlejší řešitele

1. Vyzkoušej aplikaci Macro Drive, které funguje na podobném způsobu, ale nabízí i další možnosti.

2. Udělej si složitější a nápaditější překážkovou dráhu, představivosti se meze nekladou.