• Aplikace DiceTris+
  • Aplikace DiceTris+

Vstupní předpoklady

Pro splnění úlohy nejsou nutné žádné podmiňující vstupní předpoklady, výhodou může být již dřívější práce žáka se zařízením s iOS, nebo Android.

Cíle

1. Žák bude schopen spárovat zařízení.

2. Žák bude schopen plánovat tahy proti protihráči.

3. Žák bude schopen vymyslet vlastní strategii.

Pomůcky

Tablet, nebo telefon platformy iOS či Android. Aplikace DiceTris+. Vhodný prostor (stůl) pro manipulaci s Dice+.

Zadání úlohy

Utvořte dvojce, ve kterých si vyzkoušejte logickou hru DiceTris+ navzájem proti sobě.

Doporučené řešení

1. Propoj telefon/tablet s koskou Dice+ pomocí Bluetooth (Spárování zařízení).

2. Spusť aplikaci DiceTris+.

3. Spolu s tvým protihráčem si zvol stranu/barvu.

4. Hra postupuje v kolech, kdy v každém kole hráč dává na plochu obrazce, tak aby zabral co nejvíce místa.

5. Vyhrává hráč s největším počtem obsazených políček.

TIP: Vyzkoušej oba herní módy – dobývací a taktický.

Pokyny pro učitele

V případě, že využíváte tablety, které jsou již spárované s Dice+, zrušte před výukou tato spárování. Žáci si tak budou muset spárování samy vyzkoušet.

Před soubojem hráčů, všem žákům, vysvětlete, jaké jsou pravidla hry. Jako doplněk můžete žákům doporučit, aby se po spuštení aplikace podíval na animaci, které probíhá v hlavní nabídce. V této animaci je vidět několik tipů a triků, jak ve hře postupovat.

Pokud budou žáci s úlohou rychle hotovi můžete jim například ukázat taktický mód hry.

Jestliže budou mít někteří žáci problém při pochopení pravidel, nebo principu aplikace, individuálně jim poraďte.

Pro rychlejší řešitele

1. Vyzkoušej oba herní módy, taktický (Tactic) i dobývací (Conqcuer).

2. Zkuste hru ve více hráčích. Pokud vás není dostatek, nechte hrát za další hráče počítač.