Standardní konfigurace DK_4 pro desku DispKbd_1


Standardní konfigurace DK_4 je funkčně zcela shodná s konfigurací DK_3. Rozdíl je pouze v uspořádání vývodů pro připojení LCD displeje, které jsou rozvrženy pro připojení displeje Powertip PG320240-D na konektor H1 desky Disp_Kbd_1.

Port pro připojení klávesnice a univerzální paralelní porty IOB, IOCI a IOCO jsou z hlediska ovládání totožné s konfigurací DK_2. Adresování registrů displeje je uvedeno v následující tabulce:

Adresa Čtení/zápis Význam
0x600000 R Čtení stavových registrů LCD displeje
0x600000 W Zápis dat / parametrů do LCD displeje
0x600001 R Čtení dat / adresy kurzoru
0x600001 W Zápis příkazu do LCD displeje
0x600002 R Čtení sloupcových vodičů maticové klávesnice
0x600002 W Nastavení řádkových vodičů maticové klávesnice (D11 - D8)
0x600004 W Zápis dat na výstupní vývody univerzálního IO portu (IOB)
0x600004 R Čtení hodnot vstupních pinů univerzálního IO portu (IOB)
0x600005 W Zápis dat na pomocné výstupní vývody univerzálního IO portu (IOCI)
0x600005 R Čtení hodnot pomocných vstupních pinů univerzálního IO portu (IOCO)
0x600006 R ---
0x600006 W Zápis do řídicího registru směru univerzálního 8bitového portu

Detaily standardní konfigurace DK_4 lze zjistit z popisu v jazyku ABEL. K dispozici je také binární soubor .JED pro programování obvodu přípravkem XChecker.

 

Následující obrázek graficky znázorňuje propojení signálů při použití konfigurace DK_4.

Blokové schéma konfigurace DK_4.


K dispozici je následující:

Rozšiřující desky pro EVB2633F:


Poslední změna stránky byla provedena 15.02.2006