Karel Hruška

osobní stránky

Kontakt


Mapa ZČU Kontaktní adresa

Karel Hruška
Katedra elektromechaniky a výkonové elektroniky
Západočeská univerzita v Plzni
Univerzitní 26
306 14 Plzeň

Přímý kontakt

kancelář: EK210 (2. patro, katedrální objekt FEL, KEV)
e-mail: khruska@kev.zcu.cz
telefon: +420 377 63 4429

Alternativní kontakty

Profil na LinkedIn:
Webové stránky katedry: http://kev.zcu.cz
Webové stránky Mgr. Sýkorové: http://www.anglictina-sykorova.cz