Karel Hruška

osobní stránky

Výuka

Spolu s tím, jak se průběžně mění požadavky na výuku, mění se i složení předmětů, které momentálně vyučuji, respektive jsem vyučoval. Aktuální situace tak vypadá následovně:

Akadamický rok 2012/2013

Dříve vyučované předměty

Studijní materiály

Kruhový diagram asynchronního stroje - step-by-step návod konstrukce
Kruhový diagram synchronního stroje - step-by-step návod konstrukce (v přípravě)