Studijní materiály SDP, M1S, JMM, MA5

SDP

SDP - VZOROVÁ PÍSEMKA.M1S

M1S - Příklady požadované k zápočtu.

Naskenovaná řešení posílejte přes úschovnu alespoň 10 pracovnich dní před termínem zkoušky, na který chcete jít. Možno odevzdat v papírové podobě osobně na KMA.

M1S - Skripta: Drábek - Míka, Matematická analýza I. ZČU 1992

M1S - Skripta: Tomiczek, Matematická analýza I. ZČU 2003

M1S - Ukázková písemka.

M1S - Tabulka derivací z MFF UK.

Zdroj: http://www.karlin.mff.cuni.cz/~rokyta/vyuka/general/tahaky/derivace.htm

M1S - Tabulka integrálů z MFF UK.

Zdroj: http://www.karlin.mff.cuni.cz/~rokyta/vyuka/general/tahaky/primfce.htm

M1S - studijní materiály

Řešené příklady M1S - část první.

Grafy funkcí a výpočetní technika. (Některá úskalí vykreslování grafů funkcí na počítači, vyžaduje JAVU a plug-in do prohlížeče.)

Herbář funkcí - interaktivní webová podpora. (P. Nečesal; nutné instalovat plug-in do prohlížeče)

Herbář funkcí - k tisku. (J. Čepička, P. Girg, P. Nečesal, J. Polák; společný projekt ZČU v Plzni a VŠB TU Ostrava)

M1S - zajímavé odkazy

WolframAlpha - výpočty všeho druhu (pozor WA, počítá v komplexních číslech, nad výsledky je třeba přemýšlet, nelze slepě používat)

Animace stavění kostek domina podle harmonické řady (Harry Calkins)
Zdroj:"Stacking Dominoes to the Limit" from the Wolfram Demonstrations Project http://demonstrations.wolfram.com/StackingDominoesToTheLimit/
Contributed by: Harry Calkins

Domino a řady (C.J.Sangwin )
Zdroj: http://web.mat.bham.ac.uk/C.J.Sangwin/Teaching/pus/dominoes.pdf

Derivace jako funkce (Jim Brandt)
Zdroj: "Derivative as a Function" from the Wolfram Demonstrations Project http://demonstrations.wolfram.com/DerivativeAsAFunction/
Contributed by: Jim Brandt

Taylorovy polynomy (Abby Brown)
Zdroj: "Graphs of Taylor Polynomials" from the Wolfram Demonstrations Project http://demonstrations.wolfram.com/GraphsOfTaylorPolynomials/
Contributed by Abby BrownJMM

JMM - ukázková písemka.

vzorová písemka z JMM.MA3 - studijní materiály

Cylindrické souřadnice.

Sférické souřadnice.

Protáhlé eliptické souřadnice.

MA5 - studijní materiály

Vzorová písemka

Konvergenční věty pro Lebesgueův integrál - interaktivní webová podpora. (P. Girg; nutné instalovat plug-in do prohlížeče)

Prostory funkcí a řešitelnost základních typů PDR - skripta. (J. Benedikt, P. Girg; společný projekt ZČU v Plzni a VŠB TU Ostrava)

Návod jak tvořit studijní materiály s podporou FreeCDF a MathJax (TeX)

Prezentace ze Setkání uživatelů sw Mathematica 2012.