Home   Michal Friesl
2019-08-17 18:05:06 Mapa stránekEnglish
Domůůů...
KontaktRozvrhNapište
Výuka
ÚvodTeorie pravděpodobnostiPravděpodobnostní modelyFinanční a pojistná matematikaPravděpodobnost a statistika A,B,ESeminární práce ze statistikyPřipomínky a náměty k výuceStudentské projektyDiplomky
Věda
PublikaceKonference
Osobní
ŽivotopisMagisterské studiumDoktorské studiumNa ZČUBáječný TeXPrý GDPRČSOB Zlý sen
Archiv
ProjektyVýtvoryVystoupeníKe stažení

 
Pravděpodobnost a statistika hypertextově
 
Finanční matematika hypertextově
 
Statistici na KMA
Zobrazená stránka Home / Výuka / PSA+B+E / PSA-k

Pravděpodobnost a statistika A,B,E

 1. Úvod | 2. PSA | 3. PSA-k | 4. PSB | 5. PSE | 6. PSB-k | 7. PSE-k | 8. Materiály

3. Pravděpodobnost a statistika A - kombinované studium

 < Předchozí | Další > 

Tato stránka se vztahuje k výuce studentů v kombinované formě studia (tj. "dálkařů"). Informace pro studenty formy prezenční se nacházejí jinde.

Doba konání

V ZS 2006/2007 mám výuku PSA pro kombinované studium na FAV s celkovým rozsahem prezenční části 18 hodin za semestr -- v 6 tříhodinových blocích v různých časech o sobotách a pátcích.

O přednášce

Vzhledem k času, který je určen pro kontaktní část výuky, bude na přednášce podán jen omezený výklad látky a spočten omezený počet příkladů.

Při výuce budeme vycházet z materiálu Pravděpodobnost a statistika hypertextově [1] (pod odkazem Download se tam skrývá i verze vhodná k vytištění na papír), podrobnější výklad posluchači naleznou ve skriptech [3] (pravděpodobnost -- jednoduchý úvod) a [2] (statistika). Konkrétně

 • v [3] v kapitolách 1--5,
 • v [2] v částech 3.1, 3.2.1-3.2.2, 3.3.1-3.3.6, 4.1-4.6, 4.10.1, 4.11.1, 5.1, 5.3, 5.4.1, 6.1.1, 6.3, 6.1.5, 6.2, 6.6.
Podobný výklad lze nalézt i v dalších učebnicích a materiálech, na internetu lze čerpat např. z částí [5].

Obsah předmětu

 • Pravděpodobnost. Pravděpodobnostní prostor, pravděpodobnostní míra. Nezávislost, podmíněná pravděpodobnost, věta o celkové pravděpodobnosti, Bayesova věta.
 • Náhodné veličiny. Náhodná veličina a její rozdělení, distribuční funkce. Diskrétní a spojitá rozdělení, střední hodnota, rozptyl.
 • Náhodný vektor. Sdružené a marginální rozdělení. Kovariance, korelační koeficient, nezávislost. Vícerozměrné normální rozdělení.
 • Limitní věty. Zákon velkých čísel a centrální limitní věta pro nezávislé a stejně rozdělené veličiny.
 • Odhady parametrů. Náhodný výběr, výběrový průměr a směrodatná odchylka. Bodový a intervalový odhad. Odhady pro parametry normálního rozdělení.
 • Testování hypotéz. Základní pojmy. Testy hypotéz o parametrech normálního rozdělení, párový a nepárový t-test. X2 test dobré shody, test nezávislosti v kontingenční tabulce.
 • Regrese. Metoda nejmenších čtverců. Lineární regrese, odhady parametrů, koeficient determinace.

Termín zápočtové písemky

Zápočtová písemka proběhne na posledním setkání 9.12. ve druhé polovině bloku vyhrazeného předmětu PSA (přibližně od 8:45). Na samotnou písemku se přesuneme do UU 407.

Výsledky rozeslány emailem + A06575: 2,5 bodu + A06584 (má asi špatně zadané přesměrování mailu): 9 bodů z 10 možných.

Opravný termín:

 • pátek 22.12.2006 od 14:30 v UU407 (výsledky již rozeslány),
 • sobota 13.1.2007 od 10:00 (v termínu zkoušky, psát se bude v učebně UU 405),
 • pátek 26.1.2007 od 11:00 v UK624 (poslední termín)

Zápočet

K zápočtu je potřeba dosáhnout alespoň 50% úspěšnosti v zápočtové písemce.

Obsahem zápočtové písemky budou příklady, převážně z pravděpodobnostní části předmětu (lze-li jej tedy dělit na část pravděpodobnostní a statistickou).

Zkouška

Ke zkoušce se vyžaduje znalost a pochopení látky v rozsahu daném skripty [3] a [2], přesněji jejich částmi vyjmenovanými výše pod názvem O přednášce.

Zkouška má dvě části:

 • v písemné části bude student(ka) řešit příklady převážně ze statistické části předmětu, poskytnuty budou vybrané vzorce,
 • při ústním zkoušení bude znalost a pochopení probrané látky ověřována krátkým pohovorem. Průběh standardní -- po zadání tématu (z celého rozsahu předmětu) bude mít zkoušený(á) přiměřený čas na přípravu.
Termíny zkoušek:
 • každé pondělí zkouškového období za ZS (2.1.-9.2.2007) mezi 13:00--15:00 (v případě, že byste potřebovali později, napište) v UK 624.
 • v sobotu 13.1.2007 od 10:00 (sraz na katedře, UK624)
 • v pátek 23.2.2007 od 13:00 v UK624
 • v pátek 9.3.2007 od 13:00 v UK624

Další termín možno vypsat na přání skupiny posluchačů. Jeden termín bude v případě potřeby vypsán ve zkouškovém období za LS (po letních prázdninách)...

... a již i vypsán je - na pondělí 3.9.2007 od 13:00 v UU405.

Zápis na zkoušky přes STAG.

Literatura

 1. M. Friesl, Pravděpodobnost a statistika hypertextově, verze 2004-09-15, Plzeň, 2004, dostupné z http://home.zcu.cz/~friesl/hpsb/.
 2. J. Reif, Metody matematické statistiky, skripta, ZČU, Plzeň, 2000.
 3. J. Reif, Z. Kobeda, Úvod do pravděpodobnosti a spolehlivosti, skripta, ZČU, Plzeň, 2000.
 4. J. Brousek, Z. Ryjáček, Sbírka řešených příkladů z počtu pravděpodobnosti, skripta, ZČU, Plzeň, 1992.
 5. M. Budíková, Statistika a Statistika II, distanční studijní opora, Masarykova univerzita v Brně, Brno, 2004 a 2006 - zde.
 6. ... vysokoškolské učebnice pravděpodobnosti a statistiky.

Materiály

Příklady ze cvičení PSA jsou přístupné s heslem sděleným na prvním setkání. Doporučení k některým příkladům:
 • vynechat příklady 1.5, 2.3d) a v 4.2 modus,
 • v 3.6 a 3.7 předpokládat, že počet hovorů v daný okamžik se řídí Poissonovým rozdělením,
 • neúplná řádka v 2.2 má končit 10,11},
 • příklady 1.7, 1.8, 1.10, 2.10, 3.9, 4.5 a 6.3 chápat jako "s hvězdičkou".

Více příkladů od B. Šedivé (zde a zde), dále viz stránka s odkazy.


Část 1 2 3 4 5 6 7 8  < Předchozí | Další > 
Adresa http://home.zcu.cz/~friesl/Vyuka/PsaK.html Udržuje Michal Friesl, friesl@kma.zcu.cz