Home   Michal Friesl
2019-08-17 17:57:14 Mapa stránekEnglish
Domůůů...
KontaktRozvrhNapište
Výuka
ÚvodTeorie pravděpodobnostiPravděpodobnostní modelyFinanční a pojistná matematikaPravděpodobnost a statistika A,B,ESeminární práce ze statistikyPřipomínky a náměty k výuceStudentské projektyDiplomky
Věda
PublikaceKonference
Osobní
ŽivotopisMagisterské studiumDoktorské studiumNa ZČUBáječný TeXPrý GDPRČSOB Zlý sen
Archiv
ProjektyVýtvoryVystoupeníKe stažení

 
Pravděpodobnost a statistika hypertextově
 
Finanční matematika hypertextově
 
Statistici na KMA
Zobrazená stránka Home / Výuka / PSA+B+E / PSE-k

Pravděpodobnost a statistika A,B,E

 1. Úvod | 2. PSA | 3. PSA-k | 4. PSB | 5. PSE | 6. PSB-k | 7. PSE-k | 8. Materiály

7. Pravděpodobnost a statistika pro FEL (kombinované studium)

 < Předchozí | Další > 

Doba konání

V ZS 2004/2005 mám 1 přednášku pro kombinované studium na FEL v celkovém rozsahu 16 hodin za semestr. Výuka v 6 různě dlouhých částech v nepravidelných časech o sobotách a pátcích.

O přednášce

Vzhledem k času, který je určen pro kontatkní část výuky, bude na přednášce podán jen omezený výklad látky a spočten omezený počet příkladů.

Při výuce budeme vycházet z materiálu Pravděpodobnost a statistika hypertextově [1] (pod odkazem Download se tam skrývá i verze vhodná k vytištění na papír), podrobnější výklad posluchači naleznou ve skriptech [3] (pravděpodobnost) a [2] (statistika).

Obsah předmětu

 • Pravděpodobnost. Pravděpodobnostní prostor, pravděpodobnostní míra. Nezávislost, podmíněná pravděpodobnost, věta o celkové pravděpodobnosti, Bayesova věta.
 • Náhodné veličiny. Náhodná veličina a její rozdělení, distribuční funkce. Diskrétní a spojitá rozdělení, střední hodnota, rozptyl.
 • Náhodný vektor. Sdružené a marginální rozdělení. Kovariance, korelační koeficient, nezávislost. Vícerozměrné normální rozdělení.
 • Limitní věty. Zákon velkých čísel a centrální limitní věta pro nezávislé a stejně rozdělené veličiny.
 • Odhady parametrů. Náhodný výběr, výběrový průměr a směrodatná odchylka. Bodový a intervalový odhad. Odhady pro parametry normálního rozdělení.
 • Testování hypotéz. Základní pojmy. Testy hypotéz o parametrech normálního rozdělení, párový a nepárový t-test. X2 test dobré shody, test nezávislosti v kontingenční tabulce.
 • Regrese. Metoda nejmenších čtverců. Lineární regrese, odhady parametrů, koeficient determinace.

Termín zápočtové písemky

Se zápočtovou písemkou je třeba počítat v rámci posledního setkání, zřejmě tedy 11. prosince 2004 (v rozvrhu je sice poznámka o jakémsi soustředění ještě v lednu 2005, jehož termín má být určen v polovině semestru - předpokládám ale, že to se předmětu PSE týkat nebude).

Náhradní termín středa 5. ledna 2005, sraz ve 12:10 v UK624.

Perlička: třeba ještě 1 týden před začátkem semestru mi nebyla k dispozici informace o počtu hodin výuky, které vůbec tento předmět má.

Zápočet

Garantem předmětu vyhlášené požadavky: K zápočtu je třeba získat alespoň 60% bodů ze zápočtové písemky.

Za typické lze považovat následující příklady ze skript [3]: 1.7, 2.5, 2.6, 2.8, 2.10, 2.12, 2.13, 2.16, 3.1, 3.2 a dále cvičení 1.4.5, 2.9.7, 2.9.12, 3.4.1.

Výsledky zápočtové písemky

Numerické výsledky příkladů:
 • 1. příklad: 2,7%,
 • 2. příklad: střední hodnota 3,2, směrodatná odchylka 1,89,
 • 3. příklad: 0,305,
 • 4. příklad: střední hodnoty 0 a -1/6, korelační koeficient 35-1/2.

Zápočty zapíšu v prvním lednovém pracovním týdnu. K dispozici budu

 • v úterý 4. ledna ve 12.50, EU102,
 • ve středu 5. ledna 8.15, EU102.

Literatura

 1. M. Friesl, Pravděpodobnost a statistika hypertextově, verze 2004-09-15, Plzeň, 2004, dostupné z http://home.zcu.cz/~friesl/hpsb/.
 2. J. Reif, Metody matematické statistiky, skripta, ZČU, Plzeň, 2000.
 3. J. Reif, Z. Kobeda, Úvod do pravděpodobnosti a spolehlivosti, skripta, ZČU, Plzeň, 2000.
 4. J. Brousek, Z. Ryjáček, Sbírka řešených příkladů z počtu pravděpodobnosti, skripta, ZČU, Plzeň, 1992.
 5. ... vysokoškolské učebnice pravděpodobnosti a statistiky.

Materiály

Příklady ze cvičení PSE jsou přístupné s heslem sděleným na prvním setkání. Dále viz stránka s odkazy.
Část 1 2 3 4 5 6 7 8  < Předchozí | Další > 
Adresa http://home.zcu.cz/~friesl/Vyuka/PseE.html Udržuje Michal Friesl, friesl@kma.zcu.cz