Home   Michal Friesl
2019-08-17 17:58:49 Mapa stránekEnglish
Domůůů...
KontaktRozvrhNapište
Výuka
ÚvodTeorie pravděpodobnostiPravděpodobnostní modelyFinanční a pojistná matematikaPravděpodobnost a statistika A,B,ESeminární práce ze statistikyPřipomínky a náměty k výuceStudentské projektyDiplomky
Věda
PublikaceKonference
Osobní
ŽivotopisMagisterské studiumDoktorské studiumNa ZČUBáječný TeXPrý GDPRČSOB Zlý sen
Archiv
ProjektyVýtvoryVystoupeníKe stažení

 
Pravděpodobnost a statistika hypertextově
 
Finanční matematika hypertextově
 
Statistici na KMA
Zobrazená stránka Home / Výuka / PSA+B+E / PSB-k

Pravděpodobnost a statistika A,B,E

 1. Úvod | 2. PSA | 3. PSA-k | 4. PSB | 5. PSE | 6. PSB-k | 7. PSE-k | 8. Materiály

6. Pravděpodobnost a statistika B (kombinované studium)

 < Předchozí | Další > 

Tato stránka se vztahuje k výuce studentů v kombinované formě studia (tj. "dálkařů").


AKTUÁLNÍ ÚKOL

Rozvrháři nepřiřadili k naší výuce žádnou místnost, výuka proto bude v probíhat prostorách katedry matematiky. První setkání v sobotu 5.10.2013 proběhne v místnosti UL606.


Na druhou přednášku nastudovat "pravděpodobnostní část" předmětu, tj. látku odpovídající kap. 1--5 (hlavně 1--3) ze skript [4], tj. vše o pravděpodobnosti, náhodných veličinách, vektorech a jejich rozdělení, včetně aproximace normálním rozdělením. Budeme na to totiž na ní počítat příklady...


Na třetí setkání si připravit případné dotazy k pravděpodobnostní části (teorii a příklady probrané do minula) a pročíst si statistickou část až před regresi, tj. látku odpovídající sekcím 3.1, 3.2.1-3.2.3, 3.3.1-3.3.3, 3.3.5-3.3.6, 4.1-4.4, 4.6, 4.11.1, 5.1, 5.3, 5.4.1 z [3]. Na třetím setkání totiž budeme počítat statistické příklady...


Na posledním setkání - tentokrát od 7:45 v UL610 nás čeká písemka a pak příklady na regresi (tj. pročíst si předem 6.1.1, 6.3, 6.1.5, 6.2, 6.6. z [3]). V písemce lze čekat dva příklady z pravděpodobnostní části (práce s rozdělením diskrétním i spojitým - výpočet pravděpodobnosti, střední hodnoty a rozptylu, používání kvantilů, aproximace normálním rozdělením) a dva ze statistické (interval spolehlivosti pro střední hodnotu, test hypotézy o střední hodnotě, test nezávislosti v kontingenční tabulce resp. o nulovosti koeficientu korelace). V případné opravné/náhradní písemce se pak může navíc vyskytnout i příklad na regresi.
Opravná písemka - pátek 3.1.2014 od 8:00, sraz u mě v UK624.

Doba konání

V ZS 2013/2014 mám výuku PSB pro kombinované studium na FST s rozsahem prezenční části celkem 12 hodin za semestr -- ve 4 blocích (2+4+3+3 hodiny) v různých časech o sobotách.

O přednášce

Vzhledem k času, který je určen pro kontaktní část výuky, bude na přednášce podán jen omezený výklad látky a spočten omezený počet příkladů.

Tématicky budeme vycházet z materiálu Pravděpodobnost a statistika hypertextově [1] (pod odkazem Download se tam skrývá i verze vhodná k vytištění na papír) s tím, že podrobnější výklad posluchači naleznou ve skriptech [4] (pravděpodobnost -- jednoduchý úvod) a [3] (statistika). Konkrétně

 • v [4] v kapitolách 1--5,
 • v [3] v částech 3.1, 3.2.1-3.2.3, 3.3.1-3.3.3, 3.3.5-3.3.6, 4.1-4.4, 4.6, 4.11.1, 5.1, 5.3, 5.4.1, 6.1.1, 6.3, 6.1.5, 6.2, 6.6.
Podobný výklad lze nalézt i v dalších učebnicích a materiálech, na internetu lze čerpat např. z částí [6].

Několik základních příkladů a seznam vzorečků se nachází v materiálu Pravděpodobnost a statistika - podrobná řešení [2].

Obsah předmětu

 • Pravděpodobnost. Náhodný jev, pravděpodobnost. Nezávislost, podmíněná pravděpodobnost.
 • Náhodné veličiny. Náhodná veličina a její rozdělení, distribuční funkce. Diskrétní a spojitá rozdělení, střední hodnota, rozptyl.
 • Náhodný vektor. Sdružené a marginální rozdělení. Kovariance, korelační koeficient, nezávislost. Vícerozměrné normální rozdělení.
 • Limitní věty. Zákon velkých čísel a centrální limitní věta pro nezávislé a stejně rozdělené veličiny.
 • Odhady parametrů. Náhodný výběr, výběrový průměr a směrodatná odchylka. Bodový a intervalový odhad. Odhady pro parametry normálního rozdělení.
 • Testování hypotéz. Základní pojmy. Testy hypotéz o parametrech normálního rozdělení, párový a nepárový t-test. Test nezávislosti v kontingenční tabulce.
 • Regrese. Metoda nejmenších čtverců. Lineární regrese, odhady parametrů, koeficient determinace.

Termín zápočtové písemky

Zápočtová písemka proběhne na posledním setkání 7.12.

Opravná písemka - pátek 3.1.2014 od 8:00, sraz u mě v UK624.

Poskytnuty budou vybrané vzorce a případně tabulky. Naopak kalkulačku nutno si přinést vlastní.

Zápočet

K zápočtu je potřeba dosáhnout alespoň 60% úspěšnosti v zápočtové písemce.

Literatura

 1. M. Friesl, Pravděpodobnost a statistika hypertextově, verze 2004-09-15, Plzeň, 2004, dostupné z http://home.zcu.cz/~friesl/hpsb/.
 2. M. Friesl: Pravděpodobnost a statistika - podrobná řešení, pracovní verze, dostupné z http://home.zcu.cz/~friesl/kpse/
 3. J. Reif, Metody matematické statistiky, skripta, ZČU, Plzeň, 2000.
 4. J. Reif, Z. Kobeda, Úvod do pravděpodobnosti a spolehlivosti, skripta, ZČU, Plzeň, 2000.
 5. J. Brousek, Z. Ryjáček, Sbírka řešených příkladů z počtu pravděpodobnosti, skripta, ZČU, Plzeň, 1992.
 6. M. Budíková, Statistika a Statistika II, distanční studijní opora, Masarykova univerzita v Brně, Brno, 2004 a 2006 - zde.
 7. ... vysokoškolské učebnice pravděpodobnosti a statistiky.

Materiály

Příklady ze cvičení PSB jsou přístupné s heslem sděleným na prvním setkání. Doporučení k některým příkladům:
 • vynechat příklady 1.7, 2.1d) a v 4.2 modus,
 • v 3.8 a 3.9 předpokládat, že počet hovorů v daný okamžik se řídí Poissonovým rozdělením,

Jiné materiály od B. Šedivé k podobnému předmětu zde.


Část 1 2 3 4 5 6 7 8  < Předchozí | Další > 
Adresa http://home.zcu.cz/~friesl/Vyuka/PsbK.html Udržuje Michal Friesl, friesl@kma.zcu.cz