Teoretická informatika - Ing. Václav Vais, Ph.D.

 

Výsledky zkoušky 17.12.2018 zde.

Základní organizační informace zde.

Kdy se zapisuje známka? zde.

Vzorový test zde.

Vzorová písemka zde.

Formáty datových souborů pro některé zápočtové úlohy z TI zde.

Další (rozšířené) formáty datových souborů pro úlohy z TI zde.

       

Ucelený materiál ke konečným automatům a regulárním jazykům otevřít zde

Ucelený materiál k teorii informace a kódování (aktualizováno 10.12.2018) otevřít zde

Přehled nalezených a opravených chyb otevřít zde

UPOZORNĚNÍ - Materiály odkazované výše jsou určeny nejen studentům předmětu KIV/TI.

Rozsahem značně překračují látku z KIV/TI, tak se neučte všechno ..... ☺

  

Fólie k přednášce 1 - Konečné automaty otevřít zde, stáhnout zde.

Fólie k přednášce 2 - Úvod do teorie jazyků otevřít zde, stáhnout zde.

Fólie k přednášce 3 - Gramatiky otevřít zde, stáhnout zde.

Fólie k přednášce 4 - Gramatiky typu 3 a jejich vztah ke KA otevřít zde, stáhnout zde.

Fólie k přednášce 5 - Reprezentace jazyků typu 3 otevřít zde, stáhnout zde.

Fólie k přednášce 6 - Teorie informace, základní pojmy z kódování otevřít zde, stáhnout zde.

Fólie k přednášce 7 - Bezpečnostní kódy - základní pojmy otevřít zde, stáhnout zde.

Fólie k přednášce 8 - Lineární kódy otevřít zde, stáhnout zde.

Fólie k přednášce 9 - Lineární kódy - pokračování otevřít zde, stáhnout zde.

Fólie k přednášce 10 - Cyklické kódy otevřít zde, stáhnout zde.

Fólie k přednáškám 11 a 12 - Úvod do logiky otevřít zde, stáhnout zde.

Doplněk k cvičení 13 - Příklady na cyklické kódy a výrokový počet otevřít zde, stáhnout zde.