Teoretická informatika - Ing. Václav Vais, Ph.D.

 

Několik dobře míněných rad studentům TI zde.

Výsledky zkoušky 27.6.2018 zde.

Výsledky zkoušky 5.6.2018 zde.

Základní organizační informace zde.

Kdy se zapisuje známka? zde.

Vzorový test zde.

Vzorová písemka zde.

Formáty datových souborů pro některé zápočtové úlohy z TI zde.

Další (rozšířené) formáty datových souborů pro úlohy z TI zde.

Ukázka dokumentace k zápočtové úloze z TI - odstraněno (GDPR) zde.

       

Ucelený materiál ke konečným automatům a regulárním jazykům otevřít zde

  

Fólie k přednášce 1 - Konečné automaty otevřít zde, stáhnout zde.

Fólie k přednášce 2 - Úvod do teorie jazyků otevřít zde, stáhnout zde.

Fólie k přednášce 3 - Gramatiky otevřít zde, stáhnout zde.

Fólie k přednášce 4 - Gramatiky typu 3 a jejich vztah ke KA otevřít zde, stáhnout zde.

Fólie k přednášce 5 - Reprezentace jazyků typu 3 otevřít zde, stáhnout zde.

Fólie k přednášce 6 - Teorie informace, základní pojmy z kódování otevřít zde, stáhnout zde.

Fólie k přednášce 7 - Bezpečnostní kódy - základní pojmy otevřít zde, stáhnout zde.

Fólie k přednášce 8 - Lineární kódy otevřít zde, stáhnout zde.

Fólie k přednášce 9 - Lineární kódy - pokračování otevřít zde, stáhnout zde.

Fólie k přednášce 10 - Cyklické kódy otevřít zde, stáhnout zde.

Fólie k přednáškám 11 a 12 - Úvod do logiky otevřít zde, stáhnout zde.

Doplněk k cvičení 13 - Příklady na cyklické kódy a výrokový počet otevřít zde, stáhnout zde.